Responsive EU Cookie Notify

Betrouwbaarheid - Verantwoordelijkheid - Duurzaamheid - Ontwikkeling en groei

Doen wat je zegt lijkt zo vanzelfsprekend. Toch merk je in het dagelijks leven dat het nog niet zo eenvoudig is helder te formuleren wat je afspreekt en daar vervolgens naar te handelen. Hoe betrouwbaar ben je daar zelf in en in hoeverre vertrouw je de ander? Hoe staat het eigenlijk met de zaken die je niet zo direct afspreekt. Wie neemt welke verantwoordelijkheid en hoe kun je erop vertrouwen dat dat gebeurt? Doet diegene dit vanuit eigen belang of wordt daar een groter belang in betrokken?

Als je rekening houdt met de gevolgen van jouw handelen op anderen en het effect hiervan op langere termijn, je verantwoordelijkheid neemt voor dat deel dat binnen jouw bereik ligt en tevens actief probeert schade te beperken, ontstaat een vruchtbare basis die maakt dat we met elkaar verder kunnen ontwikkelen en groeien. Hiermee ben je dienstbaar aan een duurzaam leven voor jezelf en anderen.

Partners

denorm logo            Logo stipp                   vcu