Responsive EU Cookie Notify

Gezondheid houdt veel Nederlanders bezig en we zijn steeds bewuster gericht op gezonde voeding en beweging. Ruim 80% van de Nederlandse medewerkers beoordelen hun gezondheid dan ook als (zeer) goed, volgens een onderzoek van het TNO. Daarentegen laat dit onderzoek ook meer zorgwekkende cijfers zien; een stijging van burn-out klachten van 11% in 2007 naar 16% in 2017.

Een stereotype leider wordt veelal gezien als een krachtig persoon, die het team aanstuurt en medewerkers beloont of corrigeert op basis van resultaten. Teamleiders zijn vaak doorgegroeid vanuit een uitvoerende functie waarin ze uitblonken, maar worden niet direct gekozen om hun leiderschapskwaliteiten. Het beeld van een goede leider is echter aan het veranderen.

Je verwacht dat de medewerkers elke ochtend naar het werk komen, zich volledig inzetten voor de onderneming en goed presteren. Optimale prestatie is belangrijk om gestelde organisatiedoelen te behalen. Deze prestatie kan je meten aan de hand van maandcijfers, maar hierbij wordt prestatie slechts globaal en objectief uitgedrukt. De individuele prestaties komen vaak in halfjaarlijkse gesprekken aan bod. Om prestaties goed te kunnen managen heb je eigenlijk meer meetmomenten nodig.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

In het bedrijfsleven wordt ervaren dat de huidige wetgeving een gezonde arbeidsmarkt in de weg kan staan. Veel werknemers ervaren door tijdelijke contracten te weinig zekerheid en voor werkgevers is het door de regelgeving te risicovol om vaste contracten te geven.  Kortom, het gat tussen de flexibele arbeid en vaste contracten wordt als groot ervaren. Als reactie hierop is het voorstel ingediend voor de wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Hoe kijk je terug op het vorige jaar? Hopelijk is 2018 positief afgesloten en ben je tevreden over vorig jaar. Als ondernemer of leidinggevende ben je altijd in beweging. Het nieuwe jaar ben je ingeslagen vol energie en nieuwe ideeën voor het komend jaar. Je denkt wellicht zelfs aan uitbreiding van personeel en/of diensten.

Het beoordelingsgesprek; een bekend begrip bij iedere werkgever. Wanneer wordt gevraagd naar de inrichting van het beoordelingsgesprek zullen vele werkgevers aangeven dat het gesprek goed is ingericht en met regelmaat plaatsvindt.

Werk vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. De werkeloosheid neemt af en veel Nederlanders hebben een baan. Mede door internationale samenwerking wordt steeds meer verwacht dat bedrijven en werknemers continu bereikbaar zijn.

Elk mens is uniek. We maken eigen keuzes en streven onze ambities na. Hiervoor ondernemen we de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Tegelijkertijd zijn mensen ook gewoontedieren.

Een organisatie vol samenwerkende en gemotiveerde werknemers, waarmee je het optimale resultaat kan behalen? Dit klink als een ideaal plaatje en is voor veel organisaties een dagelijkse uitdaging. Het kan inderdaad lastig zijn om iedereen te motiveren, maar het is zeker niet onmogelijk!

Door veranderingen in technologie, economie en concurrentie is de huidige werkomgeving complex en dynamisch. Het is van belang dat organisaties zich kunnen aanpassen aan de situatie en meebewegen met de markt. Om deze bewegingen tijdig te maken, is het essentieel om een goede personeelsplanning te maken.

Partners

denorm logo            Logo stipp                   vcu