Responsive EU Cookie Notify

Werving, selectie en introductieperiode

Als werkgever investeert u veel in het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers. Hierbij is het dan ook van groot belang dat de juiste kandidaat wordt geselecteerd. Flexis biedt diensten in het opstellen van functieprofielen en voeren van selectiegesprekken. Wanneer de werknemer is aangenomen kan Flexis u informatie bieden over de wetgeving omtrent het aangaan en de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Hierbij kunt u denken aan de ketenregeling, opvolgend werkgeverschap, concurrentiebeding, pensioen en doorwerking cao. Belangrijk is dat de werknemer zich ook snel op zijn of haar plek voelt. Flexis kan u adviseren hoe u zorgt dat u de werknemer de juist informatie biedt, de verwachtingen helder zijn, de werknemer zich prettig voelt in de organisatie en de doelen overneemt. 

 

Functioneringsgesprekken

Flexis kan u helpen uw functioneringsgesprekken goed in te richten. Zo biedt het functioneringsgesprek ruimte om persoonlijke doelen en ontwikkeling van de werknemer te bespreken. Daarnaast verstrekt Flexis informatie omtrent de verplichtingen van zowel de werknemer als werkgever. Mocht het contact niet zo soepel verlopen tussen u en uw werknemer, bieden wij ook conflictbemiddeling aan.  

 

Duurzame inzetbaarheid

Door de hogere pensioenleeftijd, moet men steeds langer doorwerken. Dit maakt aandacht voor gezonde en vitale werknemers van belang. Flexis biedt advies over hoe uw bedrijf duurzame inzetbaarheid kan toepassen. Hierbij kan u denken aan beweging op het werk, werk-privé balans, persoonlijke ontwikkeling en het benutten van individuele kwaliteiten van zowel jongere als oudere werknemers. Flexis biedt werkgevers ook informatie omtrent goed werkgever- en werknemerschap. 

 

Verzuim

Hoge verzuimcijfers zijn veelal een grote kostenpost voor organisaties. Met name wanneer verzuim leidt tot een grote werkdruk binnen een organisatie, kunnen de problemen zich opstapelen. Flexis helpt u graag bij het opstellen van een plan van aanpak op maat. Wij geven advies omtrent het voorkomen van langdurig verzuim, het achterhalen van verzuim-oorzaken en het voeren van verzuimgesprekken met werknemers. Hierbij bieden wij ook informatie over de wet- en regelgeving betreft het ziekteverzuim, re-integratie na ziekte en ziek uit dienst. 

 

Contractbeëindiging

Flexis verstrekt informatie omtrent het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Hierbij kan u denken aan het aanzeggen van het contract, ontbindende voorwaarden, transitievergoedingen, ontslag en opzegging. Wij bieden u tevens handvatten voor het voeren van een slechtnieuwsgesprek en exitgesprek met een werknemer.

 

Organisatieverandering

Gaat uw organisatie een verandering door of staat dit op de planning? Om de kans van slagen bij een verandertraject te verhogen, is het belangrijk dat uw werknemers goed hierin worden meegenomen. Hierbij is het van belang om de daadwerkelijke knelpunten in uw organisatie te achterhalen, helder te communiceren rondom de verandering en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Flexis helpt u hierbij door gesprekken te voeren met zowel u als werkgever, maar ook met de werknemers. 

 

Partners

denorm logo            Logo stipp                   vcu